Tuesday, February 21, 2012

Siapa yang Menegur, Apa yang Ditegur!!!Firman Allah S.W.T: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk". (Surah An-Nahl ;125)

Insan yang lemah seperti kita tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Kesilapan ini akan berlarutan sekiranya tidak disedarkan ataupun tiada sesiapa yang menegur kita. Tetapi, tidak semua manusia boleh menerima teguran dengan hati yang terbuka. Kita sering menilai siapa yang menegur, bukannya apa yang ditegur. Berlapang dadalah menerima teguran tersebut. Walaupun setinggi manapun ego kita, kita perlu menerima teguran yang membawa kebaikan kepada kita. Orang yang memberi teguran juga memainkan peranan yang penting terhadap apa yang ditegurnya, jangan samapi dilabel sebagai 'cakap tak serupa bikin'.

Sesungguhnya. Rasulullah s.a.w telah mengingatkan bahawa sesuatu kebenaran itu perlu dinyatakan biarpun pahit. Islam telah menyediakan garis panduan dalam membuat teguran. Niat kita menegur seseorang iru mestilah betul demi kebaikan orang itu dan bukannya bertujuan menjatuhkannya, menghina, menunjukkan keaiban atau apa-apa jua alasan. Tiga faktor yang harus diambil kira ialah:

1. Tidak merendah-rendahkan orang yang ditegur
2. Waktu yang sesuai untuk menegur
3. Memahami kedudukan orang yang ditegur

Cara kita menegur juga perlu berhikmah. Kita bukan sengaja mencari kelemahan tetapi memberi nasihat kepadanya. Hidup seorang mukmin seharusnya menjadi cermin kepada mukmin yang lain. Jika kita melihat suatu kebaikan yang dilakukan, kita harus memberikan pertolongan dan sokongan agar ia mendatangkan kebaikan kepada Islam. Jika berlaku kemungkaran dalam masyarakat, kita haruslah mencegahnya. 

Rasulullah bersabda: "Seseorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Apabila perkara aib padanya dia segera memperbaikinya.

Wallahu'alam...MUHASABAH BERSAMA~~~

No comments:

Post a Comment