Sunday, November 7, 2010

KEJADIAN MANUSIA

Walau bagaimana manusia mengkaji dan mencari, namun manusia tetap tidak akan mengenal dirinya seperti di kemukakan oleh Allah.  Dia saja yang mengetahui hakikat kejadian diri manusia seperti dalam surah Al Mulk : 14


Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhuk itu mengetahui (segala-galanya) sedang IA amat halus urusan tadbirnya lagi amat mendalam pengetahuannya.  Dan Dia  maha mengetahui dengang segala ciptaan..Menurut Quran manusia dicipta oleh Allah daripada dua unsur iaitu jasmani dan rohani.

Proses kejadian Adam, Al Quran ada menyebutkan dicipta:

1. Daripada air

2. Daripada tanah al -Turab

3. Daripada pati tanah

4. Daripada tanah tin yang liat dan sebati

5. Daripada tanah yang panas dan berbau

6. Daripada tanah yang keras seperti tembikar

7. Daripada tanah bumi

8. Menjadikan bentuk dan rupa


Pada dasarnya unsur jasmani manusia dicipta daripada tanah.

Allah hanya akan meniupkan roh pada jasmani manusia selepas dijadikan bentuk rupanya.

Allah menjelaskan kejadian manusia adalah sebaik dan seindah kejadian iaitu keindahann dalam kedua-dua unsurnya iaitu jasmani dan rohani.  Bentuk lahir atau jasman adalah daripada ciptaan Allah.

Bagi mendapatkan keindahan rohani ia diserahkan kepada manunsia untuk membentuk diri kerohaniannya. Manusia perlu menaburkan unsur kerohaniannya ke dalam 'Acuan Allah".

Allah mencipaka kita dalam bentuk yang indah dan sempurna sejak awal kejadian kita, ini di jelaskan daln surah Al Tin : 4

Sesunggunnya kami (Allah) menciptakn manusia itu dalam sebaik-baik cara kami menjadikan sesuatu kelengkapan sesuai dengan keadaannya.

No comments:

Post a Comment