Tuesday, November 22, 2011

5 hikmah beristighfar


  • Menghidupkan jiwa yang resah.
  • Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
  • Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
  • Membenteras tipu daya syaitan.
  • Memperolehi kemuliaan dan anugerah Allah SWT dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

No comments:

Post a Comment